Lietošanas noteikumi

1. Ievads

Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi regulē to, kā jūs izmantojat mūsu vietni, kas atrodas vpsprojects.lv (kopā vai atsevišķi “Pakalpojums”), kuru vada VPS PROJECTS SIA.

Mūsu konfidencialitātes politika regulē arī to, kā jūs izmantojat mūsu Pakalpojumu, un izskaidro, kā mēs vācam, aizsargājam un izpaužam informāciju, kas rodas, izmantojot mūsu tīmekļa lapu.

Jūsu līgums ar mums ietver šos noteikumus un mūsu konfidencialitātes politiku (“Līgumi”). Jūs atzīstat, ka esat izlasījis un sapratis Līgumus, un piekrītat tos ieverot.

Ja jūs nepiekrītat (vai nevarat izpildīt) Līgumus, lūgums aizvert mājaslapu, taču, lūdzu, informējiet mūs, nosūtot e-pastu uz info@vpsprojects.lv, lai mēs varētu mēģināt rast risinājumu. Šie noteikumi attiecas uz visiem apmeklētājiem, lietotājiem un citiem, kuri vēlas piekļūt Pakalpojumam vai izmantot to.

2. Sakari

Izmantojot mūsu pakalpojumu, jūs piekrītat  jaunumiem, mārketinga vai reklāmas materiāliem un citu informācijai, kuru mēs varam nosūtīt uz Jūsu e-pastu. Tomēr jūs varat atteikties no paziņojumu saņemšanas, nosūtot e-pastu uz info@vpsprojects.lv.

3. Saturs

Šajā Pakalpojumā vai ar tā starpniecību atrastais saturs ir VPS PROJECTS SIA īpašums vai tiek izmantots ar atļauju. Jūs nedrīkstat izplatīt, pārveidot, pārsūtīt, atkārtoti izmantot, lejupielādēt, atkārtoti publicēt, kopēt vai izmantot minēto Saturu pilnībā vai daļēji komerciāliem mērķiem vai personiska labuma gūšanai bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

4. Aizliegtie lietojumi

Jūs varat izmantot Pakalpojumu tikai likumīgiem mērķiem un saskaņā ar Noteikumiem. Jūs piekrītat neizmantot Pakalpojumu:

0.1. Jebkurā veidā, kas pārkāpj visus piemērojamos valsts vai starptautiskos likumus vai noteikumus.

0.2. Nepilngadīgo ekspluatācijas, kaitēšanas vai jebkāda veida mēģinājuma izmantot vai kaitēt nolūkā pakļaut viņiem nepiemērotu saturu vai citādi.

0.3. Lai pārsūtītu jebkuru reklāmas vai reklāmas materiālu, tostarp “nevēlamu pastu”, “ķēdes vēstuli”, “surogātpastu” vai jebkuru citu līdzīgu aicinājumu.

0.4. Uzdoties vai mēģināt atdarināt uzņēmumu, uzņēmuma darbinieku, citu lietotāju vai jebkuru citu personu vai vienību.

 

Turklāt jūs piekrītat:

0.1.Izmantot Pakalpojumu jebkādā veidā, kas varētu atspējot, pārslogot, sabojāt vai pasliktināt Pakalpojumu vai traucēt jebkuras citas puses Pakalpojuma lietošanu, ieskaitot viņu spēju iesaistīties reāllaika darbībās, izmantojot Pakalpojumu.

0.2. Izmantot jebkuru manuālu procesu, lai uzraudzītu vai kopētu jebkuru no Pakalpojumā esošajiem materiāliem vai citiem nesankcionētiem mērķiem bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas

0.3. Mēģiniet iegūt nesankcionētu piekļuvi jebkurai Pakalpojuma daļai, traucēt, sabojāt vai traucēt jebkurām Pakalpojuma daļām, serverim, kurā pakalpojums ir glabāts, vai jebkuram serverim, datoram vai ar Pakalpojumu savienotai datu bāzei.

0.4. Uzbrukuma pakalpojums, izmantojot pakalpojuma atteikuma uzbrukumu vai izplatītu uzbrukuma pakalpojuma atteikumu.

0.5. Veikt visas darbības, kas var sabojāt vai viltot uzņēmuma vērtējumu.

0.6. Mēģiniet traucēt pareizu dienesta darbību.

5. Analītīka

Mēs varam izmantot trešo personu pakalpojumu sniedzējus, lai uzraudzītu un analizētu mūsu Pakalpojuma izmantošanu.

6. Intelektuālais īpašums

Pakalpojums un tā oriģinālais saturs (izņemot lietotāju sniegto saturu), funkcijas un funkcionalitāte ir un paliks VPS PROJECTS SIA ekskluzīvais īpašums. Pakalpojumu aizsargā autortiesības, preču zīmes un citi ārvalstu likumi. Mūsu preču zīmes nedrīkst izmantot saistībā ar jebkuru produktu vai pakalpojumu bez iepriekšējas rakstiskas VPS PROJECTS SIA piekrišanas.

7. Autortiesību politika

Mēs respektējam citu cilvēku intelektuālā īpašuma tiesības. Mūsu politika ir reaģēt uz visām pretenzijām, ka Pakalpojumā ievietotais saturs pārkāpj jebkuras personas vai organizācijas autortiesības vai citas intelektuālā īpašuma tiesības (“Pārkāpums”).

Ja esat autortiesību īpašnieks vai pilnvarots viena vārdā un uzskatāt, ka ar autortiesībām aizsargāts darbs ir kopēts tādā veidā, kas ir autortiesību pārkāpums, lūdzu, iesniedziet savu pretenziju pa e-pastu uz info@vpsprojects.lv ar tēmu: “Autortiesību pārkāpums” un savā prasībā iekļaujiet detalizētu iespējamā pārkāpuma aprakstu.

Jūs varat saukt pie atbildības par zaudējumiem (ieskaitot izmaksas un advokātu honorārus) par maldinošu informāciju vai negodprātīgām pretenzijām par jebkura ar jūsu autortiesībām Pakalpojumā un / vai Pakalpojumā atrastā Satura pārkāpumu.

8. Paziņojums par DMCA un prasība par autortiesību pārkāpumu

Jūs varat iesniegt paziņojumu saskaņā ar Digitālās tūkstošgades autortiesību likumu (Digitālās tūkstošgades autortiesību likumu), rakstiski sniedzot mūsu autortiesību aģentam šādu informāciju:

0.1. tās personas elektronisks vai fizisks paraksts, kura ir pilnvarota rīkoties autortiesību interešu īpašnieka vārdā;

0.2. ar autortiesībām aizsargātā darba apraksts, par kuru jūs apgalvojat, ka tas ir pārkāpts, ieskaitot tās vietas URL (t.i., tīmekļa lapas adresi), kurā atrodas ar autortiesībām aizsargāts darbs, vai ar autortiesībām aizsargāta darba kopija;

0.3. URL vai citas konkrētas pakalpojuma atrašanās vietas identifikācija, kurā atrodas materiāls, par kuru jūs apgalvojat, ka tas pārkāpj tiesības;

0.4. jūsu adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese;

0.5. jūsu paziņojums, ka jūs godprātīgi uzskatāt, ka apstrīdēto lietojumu nav atļāvis autortiesību īpašnieks, tā pārstāvis vai likums;

0.6. jūsu paziņojums, kas izdarīts, sodot par nepatiesas liecības sniegšanu, par to, ka jūsu paziņojumā minētā informācija ir precīza un ka jūs esat autortiesību īpašnieks vai pilnvarots rīkoties autortiesību īpašnieka vārdā.

Jūs varat sazināties ar mūsu autortiesību aģentu pa e-pastu: info@vpsprojects.lv.

9. Ziņošana par kļūdām un atsauksmes

Jūs varat mums sniegt informāciju pa e-pastu info@vpsprojects.lv par kļūdām, ieteikumiem uzlabojumiem, idejām, problēmām, sūdzībām un citiem jautājumiem, kas saistīti ar mūsu Pakalpojumu.

10. Valdošais likums

Šie Noteikumi tiks pārvaldīti un interpretēti saskaņā ar Latvijas likumiem.

Ja mēs nepievienojam kādas tiesības, tas netiks uzskatīts par atteikšanos no šīm tiesībām. Ja kādus no šīm Noteikumiem tiesa uzskata par nederīgiem vai neizpildāmiem, pārējie šie noteikumi paliks spēkā.

11. Izmaiņas pakalpojumā

Mēs paturam tiesības atsaukt vai grozīt mūsu Pakalpojumu un jebkuru pakalpojumu vai materiālu, ko mēs sniedzam ar Pakalpojuma starpniecību, pēc saviem ieskatiem bez iepriekšēja brīdinājuma. Mēs nebūsim atbildīgi, ja kāda iemesla dēļ visa Pakalpojums vai tā daļa nav pieejama jebkurā laikā vai periodā. Laiku pa laikam mēs varam ierobežot piekļuvi dažām Pakalpojuma daļām vai visam Pakalpojumam lietotājiem.

12. Noteikumu grozījumi

Mēs jebkurā laikā varam grozīt Noteikumus, ievietojot labotos noteikumus šajā vietnē. Jūsu pienākums ir periodiski pārskatīt šos Noteikumus.

Jūsu turpmākā platformas izmantošana pēc pārskatīto noteikumu publicēšanas nozīmē, ka jūs piekrītat izmaiņām un tām piekrītat. Paredzams, ka jūs bieži pārbaudīsit šo lapu, lai būtu informēts par visām izmaiņām, jo ​​tās jums ir saistošas.

Turpinot piekļuvi mūsu pakalpojumam vai tā izmantošanu pēc tam, kad jebkurš labojums stājas spēkā, jūs piekrītat, ka pārskatītie noteikumi ir saistoši. Ja jūs nepiekrītat jaunajiem noteikumiem, jūs vairs neesat pilnvarots izmantot pakalpojumu.

13. Atteikšanās un nošķiramība

Uzņēmuma atteikšanās no jebkura Noteikumos noteiktā termiņa vai nosacījuma netiek uzskatīta par turpmāku vai pastāvīgu atteikšanos no šāda termiņa vai nosacījuma  un jebkura Sabiedrības nespēja izmantot tiesības vai noteikumus saskaņā ar Noteikumiem atteikšanās no šādām tiesībām vai noteikumiem.

Ja kādu noteikumu tiesa vai cita kompetentas jurisdikcijas tiesa uzskata par nederīgu, nelikumīgu vai neizpildāmu kāda iemesla dēļ, šāds noteikums tiek atcelts vai ierobežots līdz minimumam, lai pārējie  noteikumi turpinātu darboties pilnībā un efektivi.

14. Izmantošana

IZMANTOJOT PAKALPOJUMUS VAI CITUS MUMS NODROŠINĀTUS PAKALPOJUMUS, Jūs ATZĪSTAT, KA JŪS IZLASĪJĀT ŠOS PAKALPOJUMU NOTEIKUMUS UN PIEŅEMAT TĀS ATBILSTĪBU.

15. Sazinaties ar mums

Lūdzu, sūtiet atsauksmes, komentārus, tehniskā atbalsta pieprasījumus uz e-pastu info@vpsprojects.lv.

Have a question?
Text to us!

    Sazinieties
    ar mums